جهت حرکت پس از کلیک در کادر فوق از کلید های w,a,s,d  و page down , page up استفاده نمایید

تعداد امتیازدهندگان: 7595