در اين بخش مثال‌هاي کاربردي از زبان JQuery‌ که براي طراحان سايت مفيد است ارائه مي‌شود.

شما 5 امتیاز داده اید. تعداد امتیازدهندگان: 6480
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1096